logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

trwa nabór na studia podyplomowe

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oddział w Białej Podlaskiej poszukuje wykładowców, trenerów, edukatorów do prowadzenia szkoleń i kursów dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych (on-line lub stacjonarnie) o tematyce dotyczącej:

  1. Awansu zawodowego nauczycieli
  2. Dydaktycznych umiejętności nauczycieli
  3. Oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
  4. Edukacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  5. Nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji
  6. Wychowawczych umiejętności nauczycieli
  7. Umiejętności psychologicznych i interpersonalnych
  8. Zdrowia uczniów i profilaktyki

Zgłoszenia wraz z CV prosimy nadsyłać e-mailem lub pocztą do: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin

21.09.2022

Zapraszamy do placówek WODN na terenie województwa lubelskiego:

Lublin

Dyrektor: Grażyna Zawadzak
tel. 81 534 89 31 • faks 81 534 57 26
wodn.lublin@kursor.edu.pl

przejdź do oddziału »

Zamość

Koordynator: Alicja Majder-Gita
tel. 84 638 70 00 • faks 84 638 70 08
wodn.zamosc@kursor.edu.pl

przejdź do oddziału »

Biała Podlaska

tel. 83 342 25 78 • faks 83 342 25 28
wodn.bialapodlaska@kursor.edu.pl

przejdź do oddziału »