Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 149
Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • wychowawcy w placówkach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych

Zakres treści

1. Podział zaburzeń nastroju i ich istota.
2. Czynniki środowiskowe i cywilizacyjne, jako potężne faktory zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
3. Przemoc środowiskowa i rówieśnicza, w tym w przestrzeni wirtualnej, jako czynnik patologicznie wpływający na samoocenę i potencjalnie działający, jako faktor suicydalny.
4. Zmiany w stylu i sposobie spędzania wolnego czasu, i ich wpływ doraźny i długofalowy na zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży.
5. Objawy niepokojące, które powinny skłonić do podjęcia działań prewencyjnych w szerokim spektrum.
6. Rodzaje możliwych działań.
7. Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami na tle psychicznym.
8. Epidemiologia zjawisk autoagresywnych i aktów samobójczych wśród dzieci i młodzieży oraz ich przyczyny i objawy.
9. Przykładowe kierunki oraz metody działań profilaktycznych.
10. Podmioty predystynowane do udzielenia pomocy w działaniach związanych z prewencją samobójstw wśród dzieci i młodzieży.
11. Natychmiastowe działania w stanach ostrych – pierwsza pomoc i działania doraźne ratujące życie, procedury ratunkowe.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą wiedzę na temat występowania stanów obniżonego i zaburzonego nastroju, zjawisk autoagresji i aktów samobójczych wśród dzieci i młodzieży
  • nabędą wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań autoagresywnych, działań prewencyjnych, profilaktycznych i naprawczych
  • nabędą praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania zagrożonego życia ludzkiego do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content