Temat szkolenia

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 149

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • wychowawcy w placówkach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych

Zakres treści

1. Podział zaburzeń nastroju i ich istota.
2. Czynniki środowiskowe i cywilizacyjne, jako potężne faktory zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
3. Przemoc środowiskowa i rówieśnicza, w tym w przestrzeni wirtualnej, jako czynnik patologicznie wpływający na samoocenę i potencjalnie działający, jako faktor suicydalny.
4. Zmiany w stylu i sposobie spędzania wolnego czasu, i ich wpływ doraźny i długofalowy na zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży.
5. Objawy niepokojące, które powinny skłonić do podjęcia działań prewencyjnych w szerokim spektrum.
6. Rodzaje możliwych działań.
7. Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami na tle psychicznym.
8. Epidemiologia zjawisk autoagresywnych i aktów samobójczych wśród dzieci i młodzieży oraz ich przyczyny i objawy.
9. Przykładowe kierunki oraz metody działań profilaktycznych.
10. Podmioty predystynowane do udzielenia pomocy w działaniach związanych z prewencją samobójstw wśród dzieci i młodzieży.
11. Natychmiastowe działania w stanach ostrych – pierwsza pomoc i działania doraźne ratujące życie, procedury ratunkowe.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą wiedzę na temat występowania stanów obniżonego i zaburzonego nastroju, zjawisk autoagresji i aktów samobójczych wśród dzieci i młodzieży
  • nabędą wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań autoagresywnych, działań prewencyjnych, profilaktycznych i naprawczych
  • nabędą praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania zagrożonego życia ludzkiego do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content