Temat szkolenia

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

17.05.2023 (śr.), 16:00

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 136

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • wychowawcy w placówkach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych

Zakres treści

 1. Podział zaburzeń nastroju i ich istota.
 2. Czynniki środowiskowe i cywilizacyjne, jako potężne faktory zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
 3. Przemoc środowiskowa i rówieśnicza, w tym w przestrzeni wirtualnej, jako czynnik patologicznie wpływający na samoocenę i potencjalnie działający, jako faktor suicydalny.
 4. Zmiany w stylu i sposobie spędzania wolnego czasu, i ich wpływ doraźny i długofalowy na zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży.
 5. Objawy niepokojące, które powinny skłonić do podjęcia działań prewencyjnych w szerokim spektrum.
 6. Rodzaje możliwych działań.
 7. Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami na tle psychicznym.
 8. Epidemiologia zjawisk autoagresywnych i aktów samobójczych wśród dzieci i młodzieży oraz ich przyczyny i objawy.
 9. Przykładowe kierunki oraz metody działań profilaktycznych.
 10. Podmioty predystynowane do udzielenia pomocy w działaniach związanych z prewencją samobójstw wśród dzieci i młodzieży.
 11. Natychmiastowe działania w stanach ostrych – pierwsza pomoc i działania doraźne ratujące życie, procedury ratunkowe.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę na temat występowania stanów obniżonego i zaburzonego nastroju, zjawisk autoagresji i aktów samobójczych wśród dzieci i młodzieży
 • nabędą wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań autoagresywnych, działań prewencyjnych, profilaktycznych i naprawczych
 • nabędą praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania zagrożonego życia ludzkiego do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content