Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zmiany w prawie oświatowym – nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy nauczyciela

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

150

Szkolenie z oferty numer: 19
Zmiany w prawie oświatowym – nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy nauczyciela

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek zainteresowani tematyką

Zakres treści

1. Zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych.
2. Nowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem – zmiany wynikające z nowych stopni awansu zawodowego.
3. Nowe zasady awansu, tabela wynagrodzeń i zasady zatrudniania nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole.
4. Nowe obowiązki w zakresie przygotowania nauczyciela do zawodu.
5. Mentor zamiast opiekuna stażu – kto może być mentorem dla nauczyciela bez stopnia awansu, obowiązki mentora.
6. Przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy rozpoczęli ścieżkę awansu zawodowego wg starych przepisów.
7. Ocena pracy nauczyciela – powrót oceny pracy dokonywanej na podstawie kryteriów, terminy ocen pracy.
8. Przydzielanie godzin dostępności, zasady proporcjonalności i rozliczania realizacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają nowe przepisy prawa w zakresie nowej ścieżki awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli
  • nabędą umiejętność stosowania nowych przepisów prawa w praktyce szkolnej
  • będą potrafili zaplanować procedurę awansu zawodowego i dokonywania oceny pracy nauczycieli wg nowych rozwiązań prawnych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Zmiany w prawie oświatowym – nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy nauczyciela
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content