Temat szkolenia

Mediacja, jako pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 152
Mediacja, jako pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • psycholodzy i pedagodzy
 • wychowawcy klas
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Definicja konfliktu oraz mediacji.
 2. Prawne ujęcie mediacji.
 3. Typy i modele mediacji.
 4. Kto, kiedy, jak i dlaczego kieruje stronami mediacji?
 5. Przebieg, czas trwania i koszty mediacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają istotę mediacji, jako alternatywnego dla tradycyjnego sposobu rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • poznają typy, modele i przebieg mediacji
 • nabędą umiejętność prowadzenia mediacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Mediacja, jako pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content