Temat szkolenia

Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 129

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Poczucie własnej wartości, samoocena, Ja – rozumienie pojęć.
2. Znaczenie trafnej diagnozy dla podejmowania skutecznych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych.
3. Uwarunkowania obniżenia poczucia własnej wartości (rozwojowe, depresja, zaburzenia hierarchii wartości, wpływ popkultury, sytuacje traumatyczne, brak kompetencji).
4. Działania szkoły wspierające ucznia o obniżonym poczuciu własnej wartości.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poszerzą swoją wiedzę na temat prawidłowości okresu dorastania oraz uwarunkowań obniżenia poczucia własnej wartości
  • rozbudzą refleksję nad wpływem popkultury, trendów społecznych, posiadanej hierarchii wartości, a także różnych doświadczeń osobistych (w tym związanych z pandemią) i percepcji swoich kompetencji na sposób przeżywania oraz poczucie własnej wartości
  • poznają sposoby wspierania prawidłowego rozwoju adolescentów w kontekście zdrowego poczucia własnej wartości oraz rozbudzą gotowość do poszerzania warsztatu pracy wychowawcy w tym zakresie.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content