Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 129
Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Poczucie własnej wartości, samoocena, Ja – rozumienie pojęć.
2. Znaczenie trafnej diagnozy dla podejmowania skutecznych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych.
3. Uwarunkowania obniżenia poczucia własnej wartości (rozwojowe, depresja, zaburzenia hierarchii wartości, wpływ popkultury, sytuacje traumatyczne, brak kompetencji).
4. Działania szkoły wspierające ucznia o obniżonym poczuciu własnej wartości.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poszerzą swoją wiedzę na temat prawidłowości okresu dorastania oraz uwarunkowań obniżenia poczucia własnej wartości
  • rozbudzą refleksję nad wpływem popkultury, trendów społecznych, posiadanej hierarchii wartości, a także różnych doświadczeń osobistych (w tym związanych z pandemią) i percepcji swoich kompetencji na sposób przeżywania oraz poczucie własnej wartości
  • poznają sposoby wspierania prawidłowego rozwoju adolescentów w kontekście zdrowego poczucia własnej wartości oraz rozbudzą gotowość do poszerzania warsztatu pracy wychowawcy w tym zakresie.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content