Temat szkolenia

Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3

Cena

100,00

Szkolenie z oferty numer: 111

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Poczucie własnej wartości, samoocena, Ja – rozumienie pojęć.
 2. Znaczenie trafnej diagnozy dla podejmowania skutecznych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych.
 3. Uwarunkowania obniżenia poczucia własnej wartości (rozwojowe, depresja, zaburzenia hierarchii wartości, wpływ popkultury, sytuacje traumatyczne, brak kompetencji).
 4. Działania szkoły wspierające ucznia o obniżonym poczuciu własnej wartości.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poszerzą swoją wiedzę na temat prawidłowości okresu dorastania oraz uwarunkowań obniżenia poczucia własnej wartości
 • rozbudzą refleksję nad wpływem popkultury, trendów społecznych, posiadanej hierarchii wartości, a także różnych doświadczeń osobistych (w tym związanych z pandemią) i percepcji swoich kompetencji na sposób przeżywania oraz poczucie własnej wartości
 • poznają sposoby wspierania prawidłowego rozwoju adolescentów w kontekście zdrowego poczucia własnej wartości oraz rozbudzą gotowość do poszerzania warsztatu pracy wychowawcy w tym zakresie.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content