Temat szkolenia

Jak współpracować z rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 118
Jak współpracować z rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami?

Adresaci

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagodzy specjalni
  • nauczyciele współorganizujący proces kształcenia
  • terapeuci i specjaliści pracujący z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres treści

1. Podstawy współpracy z rodzicami.
2. Zasady współpracy, możliwości – jak pomóc rodzicowi zaakceptować niepełnosprawność dziecka i przejść przez najtrudniejsze chwile – przykłady dobrej praktyki oraz doświadczenia z prowadzenia grup wsparcia.
3. Etapy przejściowe po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnościami.
4. „Podział rodziców” – według dostępnej literatury – Jacek Kielin.
5. Listy rodziców – krótka historia ich życia – z własnych doświadczeń.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą podstawową wiedzę niezbędną do budowania relacji z rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami
  • nabędą umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w rozmowach z rodzicami
  • poznają sposoby udzielania pomocy rodzinom dziecka z niepełnosprawnościami
  • przygotują ciekawe pomysły na organizowanie spotkania otwartego z rodzicami.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Jak współpracować z rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content