Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wykaz kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR w Lublinie w roku akademickim 2022/2023:

  – Kształcenie nauczycieli

  1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
  2. Biologia dla nauczycieli nowość
  3. Chemia dla nauczycieli nowość
  4. Doradztwo zawodowe
  5. Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli nowość
  6. Etyka dla nauczycieli nowość
  7. Filozofia dla nauczycieli nowość
  8. Fizyka dla nauczycieli nowość
  9. Geografia dla nauczycieli nowość
  10. Historia dla nauczycieli nowość
  11. Informatyka
  12. Język polski dla nauczycieli nowość
  13. Matematyka dla nauczycieli nowość
  14. Muzyka dla nauczycieli nowość
  15. Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
  16. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nowość
  17. Plastyka dla nauczycieli nowość
  18. Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli nowość
  19. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
  20. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć
  21. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu
  22. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa
  23. Przyroda dla nauczycieli nowość
  24. Technika dla nauczycieli nowość
  25. Wczesne nauczanie języka angielskiego nowość
  26. Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli nowość
  27. Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli nowość
  28. Wychowanie fizyczne dla nauczycieli nowość
  29. Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

  – Pedagogika specjalna

  1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
  2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych
  3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
  4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych
  5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
  6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych
  7. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  8. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych
  9. Edukacja włączająca nowość
  10. Logopedia
  11. Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych
  12. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
  13. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych
  14. Pedagogika resocjalizacyjna
  15. Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnych
  16. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  17. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych

  – Inne kierunki

  1. Neurologopedia

sprawdź ceny i promocje →