logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wykaz kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, które Ośrodek Szkoleniowy KURSOR w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu organizuje w roku akademickim 2021/2022:

  Studia z zakresu kształcenia nauczycieli

  1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
  2. Doradztwo zawodowe
  3. Informatyka
  4. Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
  5. Przygotowanie pedagogiczne (studia nadające kwalifikacje do pracy w szkołach/placówkach oświatowych)
  6. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa (studia nadające kwalifikacje do pracy w szkołach/placówkach oświatowych)
  7. Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

  Studia z zakresu pedagogiki specjalnej

  1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
  2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych (https://www.humanitas.edu.pl/PiP_Oligofrenopedagogika_studia_dla_ped_spec)
  3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, słuchacze mogą uzyskać certyfikat ze znajomości języka migowego KSS-1)
  4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, słuchacze mogą uzyskać certyfikat ze znajomości języka migowego KSS-1)
  5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
  6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych
  7. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  8. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych
  9. Logopedia (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
  10. Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
  11. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
  12. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych
  13. Pedagogika resocjalizacyjna
  14. Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnych
  15. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  16. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych

  Studia z zakresu terapii

  1. Neurologopedia

sprawdź ceny i promocje →