Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wykaz kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR w Lublinie w roku akademickim 2021/2022:

  – Kształcenie nauczycieli

  1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukowąWSH Humanitas
  2. Biologia dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  3. Chemia dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  4. Doradztwo zawodoweWSH Humanitas
  5. Edukacja dla bezpieczeństwa nowośćCollegium Balticum
  6. Etyka dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  7. Fizyka dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  8. Geografia dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  9. InformatykaWSH Humanitas
  10. Język polski dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  11. Matematyka dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  12. Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnejWSH Humanitas
  13. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nowośćCollegium Balticum
  14. Plastyka dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  15. Plastyka i technika dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  16. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcegoWSH Humanitas
  17. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęćWSH Humanitas
  18. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawoduWSH Humanitas
  19. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa nowośćWSH Humanitas
  20. Technika dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  21. Wczesne nauczanie języka obcego (angielskiego/niemieckiego) w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej nowośćCollegium Balticum
  22. Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  23. Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli nowośćCollegium Balticum
  24. Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowejWSH Humanitas

  – Pedagogika specjalna

  1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)WSH Humanitas
  2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
  3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)WSH Humanitas
  4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
  5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)WSH Humanitas
  6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
  7. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuWSH Humanitas
  8. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
  9. Integracja sensoryczna nowośćCollegium Balticum
  10. LogopediaWSH Humanitas
  11. Logopedia – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
  12. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)WSH Humanitas
  13. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
  14. Pedagogika resocjalizacyjnaWSH Humanitas
  15. Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas
  16. Socjoterapia nowośćCollegium Balticum
  17. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaWSH Humanitas
  18. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnychWSH Humanitas

  – Inne kierunki

  1. Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych nowośćCollegium Balticum
  2. Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji nowośćCollegium Balticum
  3. NeurologopediaWSH Humanitas

sprawdź ceny i promocje →