Studia podyplomowe pedagogiczne kierunki

Studia podyplomowe pedagogiczne kierunki. Zdobądź nowe kwalifikacje. Trwa rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli. Weź udział w rekrutacji podnieś swoje kwalifikacje. 

Dnia 15.12.2022 wystartowała rekrutacja na studia podyplomowe pedagogiczne

Kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników oświaty

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z uczelnią z 25-letnim doświadczeniem – WS Humanitas

Wykaz kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR w Lublinie w roku akademickim 2022/2023:

Kształcenie nauczycieli

WSH HUMANITAS

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Biologia dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Chemia dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Doradztwo zawodowe

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Etyka dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Filozofia dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Fizyka dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Geografia dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Historia dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Informatyka

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Język polski dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Matematyka dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Muzyka dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Plastyka dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

Nowa niższa cena!

WSH HUMANITAS

Przygotowanie pedagogiczne (do nauczania języka obcego)

Sprawdź szczegóły

Nowa niższa cena!

WSH HUMANITAS

Przygotowanie pedagogiczne (do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć)

Sprawdź szczegóły

Nowa niższa cena!

WSH HUMANITAS

Przygotowanie pedagogiczne (do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu)

Sprawdź szczegóły

Nowa niższa cena!

WSH HUMANITAS

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Przyroda dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Technika dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Wychowanie fizyczne dla nauczycieli

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

Sprawdź szczegóły

Pedagogika specjalna

WSH HUMANITAS

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – studia dla pedagogów specjalnych

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Nowość

Edukacja włączająca

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

WSH HUMANITAS

Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Pedagogika resocjalizacyjna

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Pedagogika resocjalizacyjna – studia dla pedagogów specjalnych

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Sprawdź szczegóły

WSH HUMANITAS

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych

Sprawdź szczegóły

Inne kierunki

WSH HUMANITAS

Neurologopedia

Sprawdź szczegóły

Formularz kontaktowy

W którym mieście chcesz podjąć studia podyplomowe?
Dane uczestnika