logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wykaz kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, które Ośrodek Szkoleniowy KURSOR w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu organizuje w roku akademickim 2019/2020:

  Studia z zakresu kształcenia nauczycieli

  1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
  2. Doradztwo zawodowe
  3. Informatyka
  4. Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
  5. Organizacja i zarządzanie oświatą
  6. Przygotowanie pedagogiczne (studia nadające kwalifikacje do pracy w szkołach/placówkach oświatowych)

  Studia z zakresu pedagogiki specjalnej

  1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia dla pedagogów specjalnych
  3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, słuchacze mogą uzyskać certyfikat ze znajomości języka migowego KSS-1)
  4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – studia dla pedagogów specjalnych (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, słuchacze mogą uzyskać certyfikat ze znajomości języka migowego KSS-1)
  5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
  6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – studia dla pedagogów specjalnych
  7. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  8. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia dla pedagogów specjalnych
  9. Logopedia (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
  10. Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
  11. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
  12. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych
  13. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  14. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia dla pedagogów specjalnych

  Studia z zakresu terapii

  1. Neurologopedia

sprawdź ceny i promocje →