Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Szkolny savoir vivre

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 25
Szkolny savoir vivre

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Zasady savoir vivre.
2. Jak rozmawiać z uczniami, aby rozumieli przekazywany komunikat?
3. Komunikaty werbalne i niewerbalne.
4. Jak organizować rozmowy z rodzicami, aby były efektywne?
5. Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach nauczyciel – uczeń,
nauczyciel – rodzic.
6. W jaki sposób przekazywać niewygodne/trudne informacje uczniom i rodzicom?
7. Organizacja i prowadzenie zebrań z rodzicami.
8. Bieżące kontakty nauczycieli i wychowawców z rodzicami.
9. Ubiór w szkole.
10. Jak funkcjonuje grupa i jak należy z nią postępować?
11. Wystąpienia publiczne dyrektora szkoły i nauczycieli.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą/pogłębią wiedzę z zakresu szkolnego savoir vivre
  • udoskonalą umiejętności interpersonalne – relacje nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic
  • udoskonalą umiejętność organizowania i prowadzenia efektywnych spotkań z rodzicami.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Szkolny savoir vivre
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content