Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 128
Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Wychowanie do wartości, jako podstawa kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej.
 2. Antyczna triada wartości – prawda, dobro, piękno w XXI wieku.
 3. Kształtowanie odpowiedzialności osobistej dzieci i młodzieży w pracy nauczyciela/wychowawcy.
 4. Kryteria dojrzałej osobowości wg A. Maslowa.
 5. Postawy prospołeczne – jak je kształtować w warunkach standardowego funkcjonowania placówki?
 6. Podstawowe wartości w ujęciu kultury chrześcijańskiej oraz psychologii pozytywnej (wybrane zagadnienia).
 7. Kodeks etyki nauczycielskiej.
 8. Kryteria równowagi emocjonalnej nauczyciela.
 9. Mądrość z przeszłości – o Sokratesie i trzech mądrych małpach.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają kryteria dojrzałej osobowości
 • poznają sposoby kształtowania postaw prospołecznych
 • nabędą umiejętność tworzenia sytuacji wychowawczych, które będą służyły uwrażliwieniu uczniów na prawdę, dobro i piękno.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content