Temat szkolenia

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów - wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 130

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • pedagodzy specjalni i terapeuci
 • nauczyciele świetlic szkolnych i środowiskowych

Zakres treści

 1. Klimat szkoły i klimat klasy.
 2. Elementy klimatu szkoły.
 3. Jak uczniowie widzą polską szkołę?
 4. Zależności między klimatem szkoły, a przemocą i agresją szkolną.
 5. Zależności między klimatem szkoły, a osiągnięciami szkolnymi i innymi aspektami funkcjonowania uczniów w szkole.
 6. Jak tworzyć właściwy klimat szkoły? (budowanie relacji, system oceniania, dbałość o przestrzeń).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • potrafią wskazać czynniki budujące klimat szkoły i bezpieczeństwo
 • nabędą umiejętność planowania działań zmierzających do budowania klimatu swojej szkoły.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content