Temat szkolenia

Organizacja pracy logopedy w przedszkolu

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 176
Organizacja pracy logopedy w przedszkolu

Adresaci

  • nauczyciele logopedzi pracujący w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego
  • logopedzi początkujący
  • logopedzi z doświadczeniem, którzy chcą usystematyzować i zaktualizować swoją wiedzę

Zakres treści

1. Badanie przesiewowe i co dalej? Jak utworzyć grupę do pracy?
2. Zaczynamy terapię – od czego zacząć, jakich pomocy użyć, co się przyda?
3. Metody terapii logopedycznej – jakie i jak zastosować?
4. Zeszyt, teczka, karty pracy – logopedyczna praca domowa.
5. Dokumentowanie terapii logopedycznej.
6. Ewaluacja postępów terapii logopedycznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą/usystematyzują/zaktualizują wiedzę z zakresu organizacji pracy logopedy
  • nabędą umiejętność tworzenia optymalnej grupy do pracy podczas zajęć logopedycznych
  • nabędą umiejętność doboru metod terapii i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
  • otrzymają gotowe formularze do wykorzystania w swojej pracy logopedycznej w przedszkolu.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Organizacja pracy logopedy w przedszkolu
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content