WODN

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Pozytywne relacje nauczyciela z uczniami wymagają nie tylko profesjonalnej wiedzy z zakresu zasad i reguł komunikacji interpersonalnej, ale także umiejętności wykorzystywania ich w praktyce dydaktycznej. W tym dziale oferty tematyka form doskonalenia dotyczy kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli w zakresie kompetencji psychologicznych, interpersonalnych i ogólnopedagogicznych, a także kompetencji pragmatycznych, komunikacyjnych, współdziałania, kreatywności, metodycznych, informacyjno-medialnych, moralnych, umiejętności społecznych niezbędnych w pracy nauczyciela takich jak: empatia, asertywność, budowanie autorytetu, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów w przypadku występowania konfliktów, umiejętność korzystnej autoprezentacji, szczególnie w warunkach zawodowych.

148

Szczęśliwy nauczyciel – jak osiągnąć dobrostan?

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
Nowość
149

Warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli 

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
150

Warsztat aktywnego nauczyciela, czyli jak poprowadzić efektywnie proces tutoringu?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
151

Warsztat budowania autorytetu w klasie szkolnej, czyli słów kilka o nauczycielu w roli lidera 

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
155

Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
Nowość
156

Warsztaty perswazji, asertywności i kreatywnego rozwiązywania konfliktów

Liczba godzin:
4
Cena:
130,00
157

„Można się palić, ale nie warto się wypalić” – wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00