Szukaj
Close this search box.

Studium policealne

Zaświadczenia dla ZUS i KRUS

Ponieważ nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, każdy jej słuchacz może otrzymać zaświadczenie do dowolnej instytucji, potwierdzające fakt kształcenia się w szkole działającej w systemie oświaty. Zaświadczenia te wydajemy bezpłatnie.

Na podstawie wydanych zaświadczeń nasi uczniowie mogą ubiegać się o świadczenia z takich instytucji jak ZUS, KRUS lub innych przyznających różnego rodzaju zasiłki.

Atrakcyjność pracownika dla przyszłego pracodawcy często jest mierzona kosztami zatrudnienia. Każdy słuchacz Studium Policealnego, który nie ukończył 26. roku życia, jest potencjalnie atrakcyjnym pracownikiem, ponieważ może być zatrudniony przez swego pracodawcę, który jako płatnik będzie zwolniony od opłacania składek na ZUS. Kształcąc się w systemie zaocznym z zajęciami odbywającymi się w soboty i niedziele, przeciętnie co dwa tygodnie, słuchacz dysponuje odpowiednią ilością czasu, aby podjąć zatrudnienie nawet w pełnym wymiarze czasu pracy.

Skip to content