Temat szkolenia

Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli - przyczyny, przejawy i profilaktyka

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 163
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli - przyczyny, przejawy i profilaktyka

Adresaci

  • nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

1. Istota stresu i syndromu wypalenia zawodowego.
2. Przejawy stresu i wypalenia zawodowego w związku z pracą w szkole.
3. Style radzenia sobie ze stresem.
4. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają teoretyczne podstawy powstawania stresu i wypalenia zawodowego
  • wykonają ćwiczenia rozwijające umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • poznają zasady profilaktyki wypalenia zawodowego w pracy nauczycieli.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – przyczyny, przejawy i profilaktyka
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content