Temat szkolenia

Tworzenie programu naprawczego szkoły

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 24
Tworzenie programu naprawczego szkoły

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych:
a) analiza ilościowa,
b) analiza jakościowa.
2. Czynniki kontekstowe i ich wpływ na wynik egzaminu.
3. Wykorzystanie wyników egzaminów w różnych obszarach pracy szkoły.
4. Struktura programu naprawczego.
5. Sposoby monitorowania i ewaluacji efektywności zaplanowanych działań.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą umiejętność dokonywania analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminów zewnętrznych
  • poznają wpływ czynników kontekstowych na wynik egzaminu
  • poznają możliwości wykorzystania wyników w różnych obszarach pracy szkoły
  • skonstruują przykładowy program naprawczy
  • zaproponują sposoby i narzędzia monitorowania oraz ewaluacji programu.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Tworzenie programu naprawczego szkoły
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content