Temat szkolenia

Tańce integracyjne w pracy z grupą

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 80
Tańce integracyjne w pracy z grupą

Adresaci

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • animatorzy kultury
 • nauczyciele i instruktorzy tańca
 • pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej

Zakres treści

 1. Sposoby opisu i interpretacji tańca.
 2. Różne formy muzyczno-ruchowe i ich znaczenie w procesie integracji grupy.
 3. Metodyka nauczania tańca.
 4. Tańce, które można dostosować do konkretnych działań tematycznych.
 5. Tańce i zabawy do muzyki tradycyjnej, popularnej, dyskotekowej różnych narodów i grup etnicznych.
 6. Kształcenie umiejętności wykonania wybranych tańców integracyjnych do różnorodnych melodii.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą/udoskonalą umiejętność nauczania tańców integracyjnych do melodii różnych narodów
 • poznają proste formy muzyczno-ruchowe oraz ich znaczenie w procesie integracji grupy
 • nabędą umiejętność nauczania proponowanych tańców i zabaw muzyczno-ruchowych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Tańce integracyjne w pracy z grupą
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content