Temat szkolenia

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 135
Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Czym jest odporność psychiczna, czy i skąd się biorą „ żelazne dzieci”?
 2. Ja mam, Ja jestem, Ja mogę – trzy źródła odporności.
 3. Koncepcja Resilience w praktyce pedagogicznej.
 4. Model 4C i osobowościowa odporność.
 5. VUCA, antykruchość i wyzwania pedagogiczne.
 6. Wybrane zasoby osobiste, jako wsparcie antykruchości.
 7. Czy to się przyda w szkole (placówce) – garść praktyki.
 8. Przykładowy Inwentarz do badania dzieci.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają wiedzę związaną z problematyką odporności psychicznej i możliwości kształtowania jej w procesie wychowania i nauczania
 • poznają koncepcję czynników chroniących oraz inne pomocne teorie wspierające psychopedagogiczne oddziaływania wychowawcze w rzeczywistości popandemicznej.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content