Temat szkolenia

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

100,00

Szkolenie z oferty numer: 134

Adresaci

 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy szkolni
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Obraz psychodydaktyczny trudnej klasy.
 2. Przyczyny i źródła mające wpływ na trudne postawy uczniów.
 3. Sposoby zapobiegania trudnym postawom.
 4. Zasady działania zespołu nauczycieli pracujących w trudnej klasie.
 5. Metody pracy z trudną klasą:
  1. profilaktyka pedagogiczna,
  2. terapia pedagogiczna.
 6. Studium przypadku – opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów pojawiających się w trudnej klasie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • udoskonalą umiejętności dydaktyczno-wychowawcze w zakresie pracy z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze i trudności w uczeniu się
 • dostrzegą korzyści z zespołowego rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w trudnej klasie.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content