Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 148
Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Adresaci

  • wychowawcy
  • pedagodzy szkolni
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

1. Obraz psychodydaktyczny trudnej klasy.
2. Przyczyny i źródła mające wpływ na trudne postawy uczniów.
3. Sposoby zapobiegania trudnym postawom.
4. Zasady działania zespołu nauczycieli pracujących w trudnej klasie.
5. Metody pracy z trudną klasą:
a) profilaktyka pedagogiczna,
b) terapia pedagogiczna.
6. Studium przypadku – opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów pojawiających się w trudnej klasie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • udoskonalą umiejętności dydaktyczno-wychowawcze w zakresie pracy z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze i trudności w uczeniu się
  • dostrzegą korzyści z zespołowego rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w trudnej klasie.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content