Temat szkolenia

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 148

Adresaci

  • wychowawcy
  • pedagodzy szkolni
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

1. Obraz psychodydaktyczny trudnej klasy.
2. Przyczyny i źródła mające wpływ na trudne postawy uczniów.
3. Sposoby zapobiegania trudnym postawom.
4. Zasady działania zespołu nauczycieli pracujących w trudnej klasie.
5. Metody pracy z trudną klasą:
a) profilaktyka pedagogiczna,
b) terapia pedagogiczna.
6. Studium przypadku – opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów pojawiających się w trudnej klasie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • udoskonalą umiejętności dydaktyczno-wychowawcze w zakresie pracy z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze i trudności w uczeniu się
  • dostrzegą korzyści z zespołowego rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w trudnej klasie.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content