Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

BANK POMYSŁÓW - czyli inspiracje utworem muzycznym na zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

6 dydaktycznych

Cena

160

Szkolenie z oferty numer: 78
BANK POMYSŁÓW - czyli inspiracje utworem muzycznym na zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Adresaci

 • nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciele świetlic szkolnych i pracownicy świetlic środowiskowych
 • animatorzy kultury
 • nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • osoby zajmujące się organizacją czasu wolnego

Zakres treści

1. Specyfika muzycznych zajęć twórczych oraz rodzaje aktywności muzycznej i ich rola w nauczaniu muzyki.
2. Co muzyka może dać dzieciom? – praktyczne sposoby osiągania celów.
3. Zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przedmiotów: woreczki, kubeczki, gazety, chustki szyfonowe, pałeczki i instrumenty perkusyjne.
4. „Muzyka dla każdego” – zabawy z muzyką klasyczną i z muzyką popularną na różne sposoby (zabawy z rekwizytami, instrumentacje oraz łatwe układy taneczne).
5. Zabawa, radość i odprężenie – znaczenie dla kształtowania wyobraźni twórczej, wrażliwości estetycznej oraz rozwijania inteligencji emocjonalnej uczniów.

Warsztaty w całości oparte na działaniach praktycznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną, pamięć muzyczną, a także zabawy wprowadzające dobry klimat wychowawczy
 • nabędą umiejętność wykorzystywania do zabaw werbalnych, rytmicznych i ruchowych niekonwencjonalnych przedmiotów
 • doświadczą ekspresji słownej, ruchowej i instrumentalnej przy muzyce klasycznej i popularnej
 • nabędą umiejętność dobierania zabaw ruchowych, układów tanecznych, instrumentów perkusyjnych i inscenizacji do wybranego utworu muzycznego
 • nabędą umiejętność samodzielnego tworzenia różnego rodzaju interpretacji ruchowych do muzyki
 • będą potrafili wykorzystać wartości artystyczne muzyki dla indywidualnego rozwoju ucznia, jego wyobraźni twórczej, wrażliwości estetycznej oraz emocjonalnej.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

BANK POMYSŁÓW – czyli inspiracje utworem muzycznym na zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content