Temat szkolenia

Jak budować relacje w szkole?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 154
Jak budować relacje w szkole?

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • wychowawcy klas

Zakres treści

1. Dlaczego ważne jest budowanie relacji w szkole?
2. Alternatywne sposoby badania relacji w szkole.
3. Dobre praktyki w budowaniu relacji w szkole.
4. Projektowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu dobrych relacji w szkole.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają alternatywne metody badania relacji w szkole
  • poznają „dobre praktyki” w budowaniu relacji w szkole
  • zaprojektują sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu relacji w szkole.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Jak budować relacje w szkole?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content