Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Przemoc wobec dziecka

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 179
Przemoc wobec dziecka

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni

Zakres treści

 1. Zjawisko krzywdzenia dziecka.
 2. Formy i rodzaje przemocy – m. in. przemoc fizyczna, przemoc emocjonalna.
 3. Niepokojące zachowania – strategie dzieci krzywdzonych.
 4. Relacje w rodzinie, a krzywdzenie małoletnich.
 5. Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym – wstępna diagnoza, wsparcie.
 6. Zaburzenia przywiązania, jako przyczyna krzywdzenia emocjonalnego.
 7. Dziecko w rodzinie alkoholowej – długotrwałe konsekwencje dysfunkcji rodzinnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat przemocy wobec najmłodszych
 • poznają istotę oraz formy i rodzaje przemocy wobec małoletnich
 • nabędą wiedzę w zakresie typów przywiązania i skutków w zakresie przemocy wobec dzieci.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Przemoc wobec dziecka
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content