Temat szkolenia

Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma

Najbliższe terminy

Online

20.10.2023 (pt.), 03:30

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 168

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • personel niepedagogiczny szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • szkolna służba zdrowia
  • kierownicy i wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Zakres treści

1. Padaczka – etiopatogeneza, przyczyny, rodzaje, objawy.
2. Padaczka a drgawki. Przyczyny i rodzaje drgawek.
3. Zalecenia dotyczące trybu życia i postępowania z osobami chorującymi na padaczkę – istotne dla personelu sprawującego bezpośredni nadzór i realizującego zadania opiekuńcze.
4. Działania niezalecane i niedozwolone w przypadku drgawek.
5. Cukrzyca – definicja, typy, przyczyny.
6. Objawy nasuwające podejrzenie cukrzycy.
7. Objawy towarzyszące hipo- i hiperglikemii (spadek i wzrost poziomu glukozy we krwi poza wartości fizjologiczne).
8. Zapoznanie z metodami pomiaru glikemii i innymi czynnościami, które wykonuje dziecko chore na cukrzycę w ramach samokontroli i leczenia – wybrane elementy edukacji diabetologicznej – pokaz z objaśnieniem.
9. Przyczyny, objawy, obraz kliniczny i postacie astmy.
10. Czynniki prowokujące atak astmy.
11. Czynniki zwiększające ryzyko zaostrzeń astmy.
12. Dziecko/uczeń przewlekle chory a aktywność fizyczna i sport.
13. Profilaktyka.
14. Postępowanie pierwszopomocowe w przypadku padaczki, cukrzycy i astmy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przyczyny, rodzaje, objawy chorób: padaczka, cukrzyca, astma
  • poznają możliwości dziecka/ucznia przewlekle chorego w aspekcie jego aktywności fizycznej i uprawiania sportu
  • nabędą umiejętność wdrożenia postępowania pierwszopomocowego w przypadku padaczki, cukrzycy i astmy.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content