Temat szkolenia

Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 159

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • personel niepedagogiczny szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • szkolna służba zdrowia
 • kierownicy i wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Zakres treści

 1. Padaczka – etiopatogeneza, przyczyny, rodzaje, objawy.
 2. Padaczka a drgawki. Przyczyny i rodzaje drgawek.
 3. Zalecenia dotyczące trybu życia i postępowania z osobami chorującymi na padaczkę – istotne dla personelu sprawującego bezpośredni nadzór i realizującego zadania opiekuńcze.
 4. Działania niezalecane i niedozwolone w przypadku drgawek.
 5. Cukrzyca – definicja, typy, przyczyny.
 6. Objawy nasuwające podejrzenie cukrzycy.
 7. Objawy towarzyszące hipo- i hiperglikemii (spadek i wzrost poziomu glukozy we krwi poza wartości fizjologiczne).
 8. Zapoznanie z metodami pomiaru glikemii i innymi czynnościami, które wykonuje dziecko chore na cukrzycę w ramach samokontroli i leczenia – wybrane elementy edukacji diabetologicznej – pokaz z objaśnieniem.
 9. Przyczyny, objawy, obraz kliniczny i postacie astmy.
 10. Czynniki prowokujące atak astmy.
 11. Czynniki zwiększające ryzyko zaostrzeń astmy.
 12. Dziecko/uczeń przewlekle chory a aktywność fizyczna i sport.
 13. Profilaktyka.
 14. Postępowanie pierwszopomocowe w przypadku padaczki, cukrzycy i astmy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają przyczyny, rodzaje, objawy chorób: padaczka, cukrzyca, astma
 • poznają możliwości dziecka/ucznia przewlekle chorego w aspekcie jego aktywności fizycznej i uprawiania sportu
 • nabędą umiejętność wdrożenia postępowania pierwszopomocowego w przypadku padaczki, cukrzycy i astmy.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content