Temat szkolenia

Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 168
Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • personel niepedagogiczny szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • szkolna służba zdrowia
  • kierownicy i wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Zakres treści

1. Padaczka – etiopatogeneza, przyczyny, rodzaje, objawy.
2. Padaczka a drgawki. Przyczyny i rodzaje drgawek.
3. Zalecenia dotyczące trybu życia i postępowania z osobami chorującymi na padaczkę – istotne dla personelu sprawującego bezpośredni nadzór i realizującego zadania opiekuńcze.
4. Działania niezalecane i niedozwolone w przypadku drgawek.
5. Cukrzyca – definicja, typy, przyczyny.
6. Objawy nasuwające podejrzenie cukrzycy.
7. Objawy towarzyszące hipo- i hiperglikemii (spadek i wzrost poziomu glukozy we krwi poza wartości fizjologiczne).
8. Zapoznanie z metodami pomiaru glikemii i innymi czynnościami, które wykonuje dziecko chore na cukrzycę w ramach samokontroli i leczenia – wybrane elementy edukacji diabetologicznej – pokaz z objaśnieniem.
9. Przyczyny, objawy, obraz kliniczny i postacie astmy.
10. Czynniki prowokujące atak astmy.
11. Czynniki zwiększające ryzyko zaostrzeń astmy.
12. Dziecko/uczeń przewlekle chory a aktywność fizyczna i sport.
13. Profilaktyka.
14. Postępowanie pierwszopomocowe w przypadku padaczki, cukrzycy i astmy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przyczyny, rodzaje, objawy chorób: padaczka, cukrzyca, astma
  • poznają możliwości dziecka/ucznia przewlekle chorego w aspekcie jego aktywności fizycznej i uprawiania sportu
  • nabędą umiejętność wdrożenia postępowania pierwszopomocowego w przypadku padaczki, cukrzycy i astmy.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content