Temat szkolenia

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 16

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Człowiek dojrzały, czyli jaki?
 3. Sztuka podejmowania decyzji a odpowiedzialność za ich skutki.
 4. Prawda, dobro, piękno – pomysł na warsztaty.
 5. Projekty/działania samorządu uczniowskiego uczące odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają pojęcie „dojrzałości człowieka” w kontekście procesu wychowania
 • poznają sposoby kształtowania u uczniów umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji
 • poznają metody i działania służące kształtowaniu proaktywnych zachowań
 • będą przygotowani do skutecznego tworzenia sytuacji wychowawczych służących uwrażliwieniu uczniów na prawdę, dobro i piękno
 • nabędą umiejętność inicjowania działań uczących postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content