Temat szkolenia

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140,00

Szkolenie z oferty numer: 21

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Człowiek dojrzały, czyli jaki?
 3. Sztuka podejmowania decyzji a odpowiedzialność za ich skutki.
 4. Prawda, dobro, piękno – pomysł na warsztaty.
 5. Projekty/działania samorządu uczniowskiego uczące odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają pojęcie „dojrzałości człowieka” w kontekście procesu wychowania
 • poznają sposoby kształtowania u uczniów umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji
 • poznają metody i działania służące kształtowaniu proaktywnych zachowań
 • będą przygotowani do skutecznego tworzenia sytuacji wychowawczych służących uwrażliwieniu uczniów na prawdę, dobro i piękno
 • nabędą umiejętność inicjowania działań uczących postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content