Temat szkolenia

Prawa i obowiązki nauczycieli

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 18

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • przedstawiciele organów prowadzących zajmujący się sprawami oświatowymi

Zakres treści

1. Odpowiedzialność porządkowa:
a) rodzaje kar porządkowych,
b) procedura karania pracownika,
c) postępowanie sądowe.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna:
a) rodzaje kar dyscyplinarnych,
b) przebieg postępowania,
c) obowiązki dyrektora.
3. Odpowiedzialność materialna i odpowiedzialność za mienie powierzone:
a) przesłanki odpowiedzialności pracownika,
b) obowiązki dyrektora,
c) obowiązki pracownika, któremu powierzono mienie.
4. Odpowiedzialność cywilnoprawna placówki oświatowej, dyrektora oraz pracowników za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz odpowiedzialność karna dyrektora i pracowników placówki oświatowej.
5. Prawa nauczyciela wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają obowiązki i prawa przysługujące nauczycielowi i wynikające bezpośrednio z obowiązujących aktów prawnych
  • poznają zasady odpowiedzialności za zaniechanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych
  • poznają obowiązki spoczywające na nauczycielu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole/placówce.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Prawa i obowiązki nauczycieli
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content