Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wystąpienia publiczne - w klasie, na scenie, w mediach i w Internecie

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 (stacjonarne) dydaktycznych

Cena

160

Szkolenie z oferty numer: 21
Wystąpienia publiczne - w klasie, na scenie, w mediach i w Internecie

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • edukatorzy, trenerzy, wykładowcy
  • osoby, u których komunikacja może wpłynąć na lepsze wyniki w pracy

Zakres treści

1. Rozgrzewka, by poczuć się pewniej.
2. Sposoby radzenia sobie z tremą.
3. Praca nad wybranymi przez grupę zagadnieniami z następujących:
gestykulacja, ruch sceniczny, płynność wypowiedzi, slajdy, struktura wystąpienia, określenie celu wystąpienia, zarabianie na swoich wystąpieniach, retoryka, erystyka, sztuka argumentowania, storytelling, wystąpienia sprzedażowe i budowanie marki, wystąpienia w mediach, wystąpienia na konferencjach, tworzenie podcastów, praca z mikrofonem i inne zagadnienia w zależności od potrzeb.
4. Tricki profesjonalnych mówców.
5. Ćwiczenie z zastosowaniem wypracowanych elementów.
6. Podsumowanie i zakończenie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poszerzą swoje zawodowe możliwości
  • będą osiągać lepsze wyniki w pracy dzięki skutecznej komunikacji,
  • bardziej otworzą się na nowe formy nauczania (webinary, yotube, podcasty, kursy, wystąpienia w mediach itp.)
  • nabędą umiejętność radzenia sobie z tremą, gestykulacją, ruchem scenicznym, płynnością wypowiedzi
  • nabędą umiejętność przygotowania wystąpienia publicznego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Wystąpienia publiczne – w klasie, na scenie, w mediach i w Internecie
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content