Temat szkolenia

Wystąpienia publiczne - w klasie, na scenie, w mediach i w Internecie

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 (stacjonarne)

Cena

160

Szkolenie z oferty numer: 21

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • edukatorzy, trenerzy, wykładowcy
  • osoby, u których komunikacja może wpłynąć na lepsze wyniki w pracy

Zakres treści

1. Rozgrzewka, by poczuć się pewniej.
2. Sposoby radzenia sobie z tremą.
3. Praca nad wybranymi przez grupę zagadnieniami z następujących:
gestykulacja, ruch sceniczny, płynność wypowiedzi, slajdy, struktura wystąpienia, określenie celu wystąpienia, zarabianie na swoich wystąpieniach, retoryka, erystyka, sztuka argumentowania, storytelling, wystąpienia sprzedażowe i budowanie marki, wystąpienia w mediach, wystąpienia na konferencjach, tworzenie podcastów, praca z mikrofonem i inne zagadnienia w zależności od potrzeb.
4. Tricki profesjonalnych mówców.
5. Ćwiczenie z zastosowaniem wypracowanych elementów.
6. Podsumowanie i zakończenie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poszerzą swoje zawodowe możliwości
  • będą osiągać lepsze wyniki w pracy dzięki skutecznej komunikacji,
  • bardziej otworzą się na nowe formy nauczania (webinary, yotube, podcasty, kursy, wystąpienia w mediach itp.)
  • nabędą umiejętność radzenia sobie z tremą, gestykulacją, ruchem scenicznym, płynnością wypowiedzi
  • nabędą umiejętność przygotowania wystąpienia publicznego.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wystąpienia publiczne – w klasie, na scenie, w mediach i w Internecie
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content