Temat szkolenia

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 53
Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Analiza potrzeb rozwojowych dziecka i ucznia – metody i sposoby.
2. Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka i ucznia oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do ich możliwości psychofizycznych, emocjonalnych i społecznych.
3. Przykładowe narzędzia diagnostyczne.
4. Metodologia diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci/uczniów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają sposoby i metody analizy potrzeb rozwojowych dziecka/ucznia
  • nabędą podstawową wiedzę w zakresie diagnozy indywidualnych potrzeb dziecka i ucznia
  • poznają zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych, emocjonalnych i społecznych dzieci/uczniów
  • poznają przykładowe narzędzia diagnostyczne.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content