Temat szkolenia

Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 81
Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

Adresaci

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • wychowawcy świetlic szkolnych i środowiskowych
  • inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

  1. Proste układy choreograficzne – elementy tańców w kręgu.
  2. Tańce i pląsy uwalniające negatywne emocje oraz poprawiające koncentrację.
  3. Organizowanie uroczystości i imprez dla dużej grupy odbiorców.

Warsztaty w całości oparte na działaniach praktycznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają proste układy choreograficzne, które można zastosować w pracy z grupą
  • wzbogacą swój warsztat pracy o propozycje tańców i pląsów stymulujących rozwój emocjonalny oraz intelektualny ucznia
  • nabędą/ udoskonalą wiedzę na temat tańców i pląsów wzbogacających walory artystyczne uroczystości przedszkolnych lub szkolnych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content