Temat szkolenia

„Głowa, ręka, noga, brzuch – całe ciało idzie w ruch” – warsztaty z gumą sensoryczną

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

160

Szkolenie z oferty numer: 83
„Głowa, ręka, noga, brzuch – całe ciało idzie w ruch” – warsztaty z gumą sensoryczną

Adresaci

  • nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • animatorzy kultury
  • nauczyciele i instruktorzy tańca
  • pracownicy świetlic szkolnych i środowiskowych
  • pracownicy placówek edukacji pozaszkolnej

Zakres treści

1. Omówienie funkcji gumy sensorycznej, jako pomocy dydaktycznej w pracy
z dzieckiem z różnych grup wiekowych.
2. Techniki relaksacyjne z wykorzystaniem gumy sensorycznej.
3. Praktyczne inspiracje muzyczno – ruchowe, z wykorzystaniem gumy sensorycznej, przy muzyce:
a) dziecięcej,
b) ludowej,
c) artystycznej,
d) filmowej
e) rozrywkowej.

Warsztaty w całości oparte na działaniach praktycznych

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • wzbogacą warsztat pracy w ćwiczenia, zabawy i tańce z wykorzystaniem gumy sensorycznej
  • udoskonalą umiejętność budowania relacji i kontaktów w grupie poprzez taniec i zabawy muzyczne w kole
  • poznają proste układy choreograficzne, które można zastosować przy użyciu gumy w pracy z grupą
  • poznają własne możliwości i kreatywność, tworząc układy ruchowe z gumą do poznanej muzyki klasycznej, tanecznej oraz dziecięcej.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

„Głowa, ręka, noga, brzuch – całe ciało idzie w ruch” – warsztaty z gumą sensoryczną
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content