Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 23
Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Ocenianie wewnątrzszkolne – podstawy prawne.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne w statucie szkoły.
3. Indywidualizacja oceniania.
4. Ocenianie uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi, w tym z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
5. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad procesem oceniania.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne, a przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.
7. Działania wspierające nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności oceniania wewnątrzszkolnego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają/zaktualizują wiedzę z zakresu podstaw prawnych oceniania wewnątrzszkolnego
  • poznają powiązania oceniania szkolnego z relacjami międzyludzkimi, pomocą psychologiczno – pedagogiczną, indywidualizacją, dostosowaniem wymagań, motywacją, odpowiedzialnością
  • poznają działania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły nad procesem oceniania
  • poznają działania mające na celu wspieranie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji nauczycieli dotyczących warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content