Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu i w szkole – zadania, obowiązki, dokumentacja

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 100
Nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu i w szkole – zadania, obowiązki, dokumentacja

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wspomagający/współorganizujący kształcenie zatrudnieni w szkole/placówce ogólnodostępnej
 • inni nauczyciele zainteresowani tematyką
 • pedagodzy specjalni

Zakres treści

 1. Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie w szkole/placówce – od przepisów prawa oświatowego do realiów szkolnych.
 2. Obligatoryjna i nieobowiązkowa dokumentacja nauczyciela współorganizującego kształcenie.
 3. Kluczowe problemy pojawiające się w pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie.
 4. Co robić w sytuacjach trudnych – bank pomysłów, które można wykorzystać w pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą/usystematyzują wiedzę na temat zadań nauczyciela wspomagającego/współorganizującego kształcenie zatrudnionego w szkole/placówce ogólnodostępnej
 • pogłębią wiedzę na temat obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenie
 • udoskonalą swoje umiejętności pedagogiczne w obszarze współorganizowania procesu kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu i w szkole – zadania, obowiązki, dokumentacja
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content