Temat szkolenia

Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 73

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele specjaliści
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Uczeń z trudnościami w uczeniu się – kim jest?
 2. Co oznacza inteligencja niższa, niż przeciętna?
 3. Szkolne funkcjonowanie dzieci „środka”.
 4. Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców pracujących z uczniem z trudnościami w uczeniu się.
 5. Współpraca z rodzicami dzieci z obniżonymi możliwościami poznawczymi.
 6. Nisza edukacyjna T. Armstronga.
 7. Czy przeciętność to „wada” szkolna?
 8. Zależność między systemem komunikacji w rodzinie, a poziomem osiągnięć szkolnych.
 9. Czy dobre stopnie gwarantują sukces na polu zawodowym?
 10. Kompetencje emocjonalne, jako wsparcie w rozwoju dzieci „środka”.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat cech charakterystycznych i specyfiki funkcjonowania dzieci z trudnościami w nauce
 • poznają formalne kryteria określające ww. grupę uczniów
 • poznają cechy określające procesy poznawcze dzieci słabych
 • otrzymają wskazówki metodyczne i wychowawcze dotyczące omawianej grupy uczniów.

Liczba uczestników w grupie

Brak informacji

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content