Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 74
Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele specjaliści
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Uczeń z trudnościami w uczeniu się – kim jest?
2. Co oznacza inteligencja niższa, niż przeciętna?
3. Szkolne funkcjonowanie dzieci „środka”.
4. Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców pracujących z uczniem z trudnościami
w uczeniu się.
5. Współpraca z rodzicami dzieci z obniżonymi możliwościami poznawczymi.
6. Nisza edukacyjna T. Armstronga.
7. Czy przeciętność to „wada” szkolna?
8. Zależność między systemem komunikacji w rodzinie, a poziomem osiągnięć szkolnych.
9. Czy dobre stopnie gwarantują sukces na polu zawodowym?
10. Kompetencje emocjonalne, jako wsparcie w rozwoju dzieci „środka”.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat cech charakterystycznych i specyfiki funkcjonowania dzieci z trudnościami w nauce
  • poznają formalne kryteria określające ww. grupę uczniów
  • poznają cechy określające procesy poznawcze dzieci słabych
  • otrzymają wskazówki metodyczne i wychowawcze dotyczące omawianej grupy uczniów.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content