Temat szkolenia

Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 74

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele specjaliści
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Uczeń z trudnościami w uczeniu się – kim jest?
2. Co oznacza inteligencja niższa, niż przeciętna?
3. Szkolne funkcjonowanie dzieci „środka”.
4. Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców pracujących z uczniem z trudnościami
w uczeniu się.
5. Współpraca z rodzicami dzieci z obniżonymi możliwościami poznawczymi.
6. Nisza edukacyjna T. Armstronga.
7. Czy przeciętność to „wada” szkolna?
8. Zależność między systemem komunikacji w rodzinie, a poziomem osiągnięć szkolnych.
9. Czy dobre stopnie gwarantują sukces na polu zawodowym?
10. Kompetencje emocjonalne, jako wsparcie w rozwoju dzieci „środka”.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat cech charakterystycznych i specyfiki funkcjonowania dzieci z trudnościami w nauce
  • poznają formalne kryteria określające ww. grupę uczniów
  • poznają cechy określające procesy poznawcze dzieci słabych
  • otrzymają wskazówki metodyczne i wychowawcze dotyczące omawianej grupy uczniów.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content