Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Interwencja kryzysowa w szkole

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 137
Interwencja kryzysowa w szkole

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • specjaliści i terapeuci

Zakres treści

 1. Depresje u dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka. Objawy.
 2. Obrazy depresji u dorastających – czego nie należy robić w kontakcie z depresyjnym uczniem?
 3. Cechy osobiste osoby pomagającej wg C. Rogersa.
 4. Sygnały zagrożenia samobójstwem. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie?
 5. Procedura 10 kroków M. Anthony’ego – postępowanie w sytuacji zagrożenia.
 6. Rozumienie żałoby dziecka.
 7. Strategie postępowania – działania skoncentrowane na uczniu, rodzinie, klasie.
 8. Zalecenia dla pedagoga podejmującego próbę interwencji.
 9. Czynniki chroniące. Zasoby indywidualne, środowiskowe, relacyjne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zaktualizują i pogłębią wiedzę dotyczącą sytuacji kryzysowych
 • poznają sygnały świadczące o możliwości wystąpienia depresji lub stanów przedsamobójczych
 • nabędą umiejętność podejmowania działań wspierających ucznia/wychowanka przechodzącego sytuację kryzysową
 • poznają elementy koncepcji Resilience w zakresie oddziaływania czynników chroniących.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Interwencja kryzysowa w szkole
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content