Temat szkolenia

Interwencja kryzysowa w szkole

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 137

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • specjaliści i terapeuci

Zakres treści

 1. Depresje u dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka. Objawy.
 2. Obrazy depresji u dorastających – czego nie należy robić w kontakcie z depresyjnym uczniem?
 3. Cechy osobiste osoby pomagającej wg C. Rogersa.
 4. Sygnały zagrożenia samobójstwem. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie?
 5. Procedura 10 kroków M. Anthony’ego – postępowanie w sytuacji zagrożenia.
 6. Rozumienie żałoby dziecka.
 7. Strategie postępowania – działania skoncentrowane na uczniu, rodzinie, klasie.
 8. Zalecenia dla pedagoga podejmującego próbę interwencji.
 9. Czynniki chroniące. Zasoby indywidualne, środowiskowe, relacyjne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zaktualizują i pogłębią wiedzę dotyczącą sytuacji kryzysowych
 • poznają sygnały świadczące o możliwości wystąpienia depresji lub stanów przedsamobójczych
 • nabędą umiejętność podejmowania działań wspierających ucznia/wychowanka przechodzącego sytuację kryzysową
 • poznają elementy koncepcji Resilience w zakresie oddziaływania czynników chroniących.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Interwencja kryzysowa w szkole
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content