Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

10 sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym - jak je rozwiązywać?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 151
10 sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym - jak je rozwiązywać?

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • wychowawcy klas
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Sytuacje trudne i konfliktowe w środowisku szkolnym – istota, przyczyny i skutki.
2. Case study – praktyczne rozwiązywanie sytuacji trudnych (przykłady).
3. Konflikty – 3 sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
4. 5 wyrażeń mających moc sprawczą – perswazyjną do zastosowania w praktyce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę na temat rodzajów konfliktów i ich przyczyn
  • będą potrafili stosować wyrażenia mające moc sprawczą w praktyce
  • nabędą umiejętność stosowania w praktyce technik perswazji w rozmowie z rodzicami, uczniami i współpracownikami
  • będą potrafili wykorzystać umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

10 sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym – jak je rozwiązywać?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content