Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Samoocena i poczucie własnej wartości w praktyce pedagogicznej

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 161
Samoocena i poczucie własnej wartości w praktyce pedagogicznej

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Poczucie własnej wartości jako podstawa autorytetu nauczyciela.
 2. Postawy nauczycieli w powiązaniu z posiadaną samooceną.
 3. Spójność wewnętrzna, jako podstawa budowania charakteru.
 4. Sześć filarów poczucia własnej wartości.
 5. Cztery rodzaje komunikatów kształtujących samoocenę.
 6. Kilka kroków ku pewności siebie.
 7. Problematyka obrazu samego siebie i samooceny w kontekście nauczania i wychowania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat problematyki samooceny oraz poczucia wartości własnej
 • będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce w aspekcie własnego rozwoju zawodowego i osobistego, jak i wspierania rozwoju swoich uczniów/wychowanków.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Samoocena i poczucie własnej wartości w praktyce pedagogicznej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content