Temat szkolenia

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 63
Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Koncepcja autonomii uczniowskiej.
2. Obraz ucznia autonomicznego.
3. Mechanizm syndromu wyuczonej bezradności.
4. Perspektywa zadaniowa w nauczaniu samodzielności.
5. Stwarzanie sytuacji zadaniowych, również w oparciu o zasoby cyfrowe.
6. Przewodnik trenera: katalog wybranych metod pracy rozwijających samodzielność ucznia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą/udoskonalą umiejętność projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych oraz innych działań z uczniami na rzecz rozwoju ich samodzielności
  • poznają zasady budowania autonomii ucznia
  • poznają praktyki nauczycielskie bazujące na rozwijaniu autonomii ucznia, przynoszące „duże efekty”.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content