Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów w kształceniu zawodowym

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 89
Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów w kształceniu zawodowym

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół zawodowych
  • nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres treści

  1. Ocena efektywności procesu kształcenia zawodowego.
  2. Cele i funkcje oceniania.
  3. Błędy w ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  4. Badanie i ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają sposoby oceny uzyskanych efektów kształcenia
  • pogłębią wiedzę z zakresu znaczenia oceny, kryteriów ocen oraz błędów popełnianych w czasie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
  • poznają zasady tworzenia narzędzi pomiaru dydaktycznego w kształceniu zawodowym
  • nabędą umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia badania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów w kształceniu zawodowym
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content