Temat szkolenia

Ruch to zdrowie - aktywność fizyczna, jako lek i ważne działanie profilaktyczne

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 169

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • personel niepedagogiczny szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • kierownicy i wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Zakres treści

1. Zanik aktywności fizycznej, jako znaczący problem w populacji dzieci i młodzieży.
2. Przyczyny rażącego niedoboru ruchu wśród dzieci i młodzieży.
3. Skutki spadku aktywności fizycznej w sferze fizycznej i psychicznej.
4. Działania kompensujące.
5. Przykładowe programy ćwiczeniowe/treningowe dla dzieci i młodzieży – gimnastyka poranna, ćwiczenia śródlekcyjne i przykładowe zestawy ćwiczeń do wykonania w warunkach domowych i szkolnych.
6. Właściwa metodyka ćwiczeń, jako element zmniejszający ryzyko urazów.
7. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przyczyny i skutki rażącego niedoboru ruchu wśród dzieci i młodzieży
  • poznają działania kompensujące niedobory ruchu
  • nabędą umiejętność korzystania z dostępnych programów ćwiczeniowych/treningowych dla dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych oraz domowych
  • poznają metodykę stosowania ćwiczeń w aspekcie zapobiegania urazom lub zmniejszania ryzyka urazów
  • nabędą umiejętność motywowania uczniów do podejmowania aktywności fizycznej.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Ruch to zdrowie – aktywność fizyczna, jako lek i ważne działanie profilaktyczne
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content