Studium Policealne KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Trwają zapisy na kolejny semestr – zapraszamy!

Zapraszamy do naszego studium!

zapisy przez Internet
  • Studium Policealne KURSOR posiada uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych.
  • Naszymi słuchaczami mogą zostać absolwenci szkół średnich — także ci, którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub go nie zdali.
  • Nauka przez cały cykl kształcenia jest bezpłatna.
  • Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem technicznym we wszystkich oddziałach i dla wszystkich kierunków: nowoczesne klimatyzowane pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, klimatyzowane sale wykładowe i bardzo dobrze wyposażone pracownie kosmetyczne.
  • Nasze szkoły mają dogodną lokalizację w centrum miast.
  • Zatrudniamy kadrę znakomitych fachowców o wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach, m.in. nauczycieli lubelskich szkół wyższych.
  • Nauka na większości kierunków trwa cztery semestry, w zawodzie technik BHP 3 semestry, a w zawodzie florysta, asystent osoby niepełnosprawnej i opiekunka środowiskowa — 2 semestry.
  • Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Lublin Zamość Biała Podlaska