Temat szkolenia

Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140,00

Szkolenie z oferty numer: 92

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy
 • specjaliści

Zakres treści

 1. Charakterystyka autyzmu i Zespołu Aspergera.
 2. Identyfikacja dziecka autystycznego i dziecka z ZA.
 3. Przyczyny i uwarunkowania autyzmu i ZA.
 4. Diagnoza i narzędzia diagnostyczne.
 5. Identyfikacja kryteriów diagnostycznych – analiza przypadków uczniów autystycznych i uczniów z ZA.
 6. Wywiad wstępny przed przystąpieniem do pracy z dzieckiem.
 7. Określanie potrzeb terapeutyczno- edukacyjnych ucznia.
 8. Nabywanie umiejętności prostych i złożonych.
 9. Przegląd metod terapii autyzmu i ZA.
 10. Strategie pracy nauczyciela z uczniem autystycznym i z uczniem z ZA.
 11. Programy terapeutyczne, a programy edukacyjne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają specyfikę funkcjonowania uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • poznają narzędzia diagnostyczne i sposób prowadzenia diagnozy
 • nabędą umiejętność określania i zaspokajania potrzeb edukacyjno-terapeutycznych uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • poznają metody pracy terapeutycznej i zasady tworzenia IPET-u
 • nabędą umiejętność praktycznego wspierania uczniów autystycznych.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content