Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 110
Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy
  • specjaliści

Zakres treści

1. Charakterystyka autyzmu i Zespołu Aspergera.
2. Identyfikacja dziecka autystycznego i dziecka z ZA.
3. Przyczyny i uwarunkowania autyzmu i ZA.
4. Diagnoza i narzędzia diagnostyczne.
5. Identyfikacja kryteriów diagnostycznych – analiza przypadków uczniów autystycznych i uczniów z ZA.
6. Wywiad wstępny przed przystąpieniem do pracy z dzieckiem.
7. Określanie potrzeb terapeutyczno- edukacyjnych ucznia.
8. Nabywanie umiejętności prostych i złożonych.
9. Przegląd metod terapii autyzmu i ZA.
10. Strategie pracy nauczyciela z uczniem autystycznym i z uczniem z ZA.
11. Programy terapeutyczne, a programy edukacyjne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają specyfikę funkcjonowania uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • poznają narzędzia diagnostyczne i sposób prowadzenia diagnozy
  • nabędą umiejętność określania i zaspokajania potrzeb edukacyjno – terapeutycznych uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • poznają metody pracy terapeutycznej i zasady tworzenia IPET-u
  • nabędą umiejętność praktycznego wspierania uczniów autystycznych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content