Temat szkolenia

Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 110

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy
  • specjaliści

Zakres treści

1. Charakterystyka autyzmu i Zespołu Aspergera.
2. Identyfikacja dziecka autystycznego i dziecka z ZA.
3. Przyczyny i uwarunkowania autyzmu i ZA.
4. Diagnoza i narzędzia diagnostyczne.
5. Identyfikacja kryteriów diagnostycznych – analiza przypadków uczniów autystycznych i uczniów z ZA.
6. Wywiad wstępny przed przystąpieniem do pracy z dzieckiem.
7. Określanie potrzeb terapeutyczno- edukacyjnych ucznia.
8. Nabywanie umiejętności prostych i złożonych.
9. Przegląd metod terapii autyzmu i ZA.
10. Strategie pracy nauczyciela z uczniem autystycznym i z uczniem z ZA.
11. Programy terapeutyczne, a programy edukacyjne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają specyfikę funkcjonowania uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • poznają narzędzia diagnostyczne i sposób prowadzenia diagnozy
  • nabędą umiejętność określania i zaspokajania potrzeb edukacyjno – terapeutycznych uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • poznają metody pracy terapeutycznej i zasady tworzenia IPET-u
  • nabędą umiejętność praktycznego wspierania uczniów autystycznych.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content