Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 7
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole.
 2. Indywidualizacja pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.
 3. Pozycja prawna ucznia z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole.
 4. Praca wychowawcza z klasą, do której uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracyjnym.
 5. Wsparcie dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym.
 6. Nauczanie języka polskiego jako języka obcego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają przepisy prawa oświatowego dotyczące edukacji w polskiej szkole uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego
 • pogłębią kompetencje pedagogiczne w obszarze indywidualizacji kształcenia uczniów z doświadczeniem migracyjnym oraz korzystania z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która może być organizowana w szkole/placówce
 • rozwiną kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom z doświadczeniem migracyjnym na swoich lekcjach
 • poznają podstawy nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content