Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

30 dydaktycznych

Cena

650

Szkolenie z oferty numer: 5
Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Wezwanie pomocy.
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
4. Poszkodowany nieprzytomny.
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
6. Zadławienia.
7. Urazy i skutki urazów.
8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
13. Zatrucia.
14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy
  • nabędą uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content