Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Motywująca rola oceny szkolnej

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 93
Motywująca rola oceny szkolnej

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

  1. Motywująca rola oceny w procesie uczenia się.
  2. Ocenianie kształtujące a proces uczenia się.
  3. Ocenianie służące rozwojowi ucznia.
  4. Ocenianie kompetencji kluczowych ucznia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • dokonają refleksji nad stosowanym stylem oceniania
  • ocenią skutki płynące z oceniania kształtującego dla podnoszenia efektywności nauczania.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Motywująca rola oceny szkolnej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content