Temat szkolenia

Nowoczesne strategie uczenia się - błyskawiczny kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

15 (3 spotkania x 8h)

Cena

450

Szkolenie z oferty numer: 48

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • zainteresowani rodzice uczniów

Zakres treści

1. Zapoznanie z pracą mózgu, preferencjami półkul mózgowych.
2. Błędy czytelnicze i ich eliminacja.
3. Poprawa tempa czytania i zrozumienia czytanego tekstu.
4. Poznanie i opanowanie technik pamięciowych (haki, łańcuszek, zakładki liczbowe, system cyfrowo-literowy, zapamiętywanie nazwisk i twarzy, dat i wzorów matematycznych).
5. Mapa myśli, jako metoda notowania nielinearnego.
6. Rola muzyki w uczeniu się.
7. Relaksacja i wizualizacja.
8. Warunki sprzyjające uczeniu się.
9. Test na ustalenie stylu uczenia się, test na półkulowość – dobranie klucza efektywnego uczenia się – strategii nauki własnej.

Intensywne szkolenie ma na celu zapoznanie z umiejętnością szybkiego czytania, technikami pamięciowymi i metodami skutecznego uczenia się, które pomogą aktywnie kodować i przetwarzać przyswojone treści z pamięci krótko- do długotrwałej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • wyeliminują błędne nawyki czytelnicze
  • poprawią tempo czytania i stopień zrozumienia czytanego tekstu
  • poznają mnemotechniki ( techniki pamięciowe) oraz metody skutecznego zapamiętywania i notowania nielinearnego
  • nabędą umiejętność wykorzystania w praktyce metod szybkiego zapamiętywania i uczenia się
  • poznają techniki relaksacyjne i sposoby radzenia sobie ze stresem
  • wdrożą techniki koncentracji

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Nowoczesne strategie uczenia się – błyskawiczny kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content