Temat szkolenia

Nowoczesne strategie uczenia się - błyskawiczny kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

15 (3 spotkania x 8h) dydaktycznych

Cena

450

Szkolenie z oferty numer: 48
Nowoczesne strategie uczenia się - błyskawiczny kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • zainteresowani rodzice uczniów

Zakres treści

1. Zapoznanie z pracą mózgu, preferencjami półkul mózgowych.
2. Błędy czytelnicze i ich eliminacja.
3. Poprawa tempa czytania i zrozumienia czytanego tekstu.
4. Poznanie i opanowanie technik pamięciowych (haki, łańcuszek, zakładki liczbowe, system cyfrowo-literowy, zapamiętywanie nazwisk i twarzy, dat i wzorów matematycznych).
5. Mapa myśli, jako metoda notowania nielinearnego.
6. Rola muzyki w uczeniu się.
7. Relaksacja i wizualizacja.
8. Warunki sprzyjające uczeniu się.
9. Test na ustalenie stylu uczenia się, test na półkulowość – dobranie klucza efektywnego uczenia się – strategii nauki własnej.

Intensywne szkolenie ma na celu zapoznanie z umiejętnością szybkiego czytania, technikami pamięciowymi i metodami skutecznego uczenia się, które pomogą aktywnie kodować i przetwarzać przyswojone treści z pamięci krótko- do długotrwałej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • wyeliminują błędne nawyki czytelnicze
  • poprawią tempo czytania i stopień zrozumienia czytanego tekstu
  • poznają mnemotechniki ( techniki pamięciowe) oraz metody skutecznego zapamiętywania i notowania nielinearnego
  • nabędą umiejętność wykorzystania w praktyce metod szybkiego zapamiętywania i uczenia się
  • poznają techniki relaksacyjne i sposoby radzenia sobie ze stresem
  • wdrożą techniki koncentracji

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Nowoczesne strategie uczenia się – błyskawiczny kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content