Temat szkolenia

Rodzina dysfunkcjonalna – specyfika funkcjonowania. Metody pracy z dziećmi ze środowisk zmarginalizowanych

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 145

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele specjaliści
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Rodzina jako system.
 2. Cechy rodzin dysfunkcjonalnych, mechanizmy zaburzeń.
 3. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym- specyfika funkcjonowania.
 4. Role rodzinne – mechanizmy przystosowawcze.
 5. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny zagrożonej dysfunkcją.
 6. Zestawienie osiowych objawów ucznia funkcjonującego w danej roli z pożądanym działaniem nauczyciela.
 7. Rozpoznawanie ról dzieci w warunkach szkolnych i sposoby pomocy.
 8. Konstruktywne sposoby nawiązywania relacji.
 9. Skąd się biorą „żelazne” dzieci? Kilka słów o czynnikach chroniących.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania rodzin zagrożonych marginalizacją
 • poznają funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
 • nabędą umiejętność rozpoznawania ról dzieci w warunkach szkolnych i dostosowywania do nich działań wychowawczych.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Rodzina dysfunkcjonalna – specyfika funkcjonowania. Metody pracy z dziećmi ze środowisk zmarginalizowanych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content