Temat szkolenia

Rodzina dysfunkcjonalna - specyfika funkcjonowania.Metody pracy z dziećmi ze środowisk zmarginalizowanych

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 158

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele specjaliści
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Rodzina jako system.
2. Cechy rodzin dysfunkcjonalnych, mechanizmy zaburzeń.
3. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym- specyfika funkcjonowania.
4. Role rodzinne – mechanizmy przystosowawcze.
5. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny zagrożonej dysfunkcją.
6. Zestawienie osiowych objawów ucznia funkcjonującego w danej roli z pożądanym działaniem nauczyciela.
7. Rozpoznawanie ról dzieci w warunkach szkolnych i sposoby pomocy.
8. Konstruktywne sposoby nawiązywania relacji.
9. Skąd się biorą „żelazne” dzieci? Kilka słów o czynnikach chroniących.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania rodzin zagrożonych marginalizacją
  • poznają funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
  • nabędą umiejętność rozpoznawania ról dzieci w warunkach szkolnych i dostosowywania do nich działań wychowawczych.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Rodzina dysfunkcjonalna – specyfika funkcjonowania.Metody pracy z dziećmi ze środowisk zmarginalizowanych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content