Temat szkolenia

„Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

110,00

Szkolenie z oferty numer: 37

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Jak zaplanować ciekawą i efektywną lekcję?
 2. Koncentracja uwagi i pamięć – omówienie problematyki w odniesieniu do poszczególnych faz lekcji.
 3. Kiedy TIK pomaga w osiąganiu celów lekcji, a kiedy przeszkadza?
 4. TIK na lekcji – przykłady narzędzi cyfrowych, które warto stosować podczas zajęć lekcyjnych.
 5. A jeśli nie TIK to co? Przegląd kreatywnych metod i technik wykorzystywanych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poszerzą swoją wiedzę na temat koncentracji uwagi i funkcji pamięci
 • będą potrafili zaplanować lekcję i dobrać metody służące osiąganiu celów edukacyjnych
 • pogłębią swoje umiejętności posługiwania się TIK
 • poszerzą swoje umiejętności stosowania różnorodnych metod na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

„Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content