Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 56
Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Adresaci

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres treści

1. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – założenia programowe i metodyczne.

2. Propozycje działań edukacyjnych kształtujących umiejętności matematyczne dzieci w zakresie:
a) orientacji przestrzennej,
b) rytmów,
c) liczenia,
d) klasyfikacji,
e) intuicji geometrycznych,
f) konstruowania gier.

3. Rola pomocy dydaktycznych w nabywaniu kompetencji matematycznych.

 

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają założenia edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • nabędą umiejętność planowania i realizowania działań edukacyjnych z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym
  • nabędą umiejętność wykorzystywania różnych przedmiotów do zajęć z edukacji matematycznej.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content