Temat szkolenia

Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

100,00

Szkolenie z oferty numer: 51

Adresaci

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres treści

 1. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – założenia programowe i metodyczne.
 2. Propozycje działań edukacyjnych kształtujących umiejętności matematyczne dzieci w zakresie:
  1. orientacji przestrzennej,
  2. rytmów,
  3. liczenia,
  4. klasyfikacji,
  5. intuicji geometrycznych,
  6. konstruowania gier.
 3. Rola pomocy dydaktycznych w nabywaniu kompetencji matematycznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają założenia edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • nabędą umiejętność planowania i realizowania działań edukacyjnych z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym
 • nabędą umiejętność wykorzystywania różnych przedmiotów do zajęć z edukacji matematycznej.

Liczba uczestników w grupie

15-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content