Temat szkolenia

Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne? –dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 114
Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne? –dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole

Adresaci

  • nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczyciele wspomagający
  • pedagodzy specjalni
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • terapeuci

Zakres treści

1. Główne założenia metody integracji sensorycznej.
2. Objawy deficytów integracji sensorycznej u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
3. Niegrzeczne? Niezgrabne? A może z zaburzeniami integracji sensorycznej? Zachowania dzieci wynikające z zaburzeń SI.
4. Na jakie zachowania zwracać uwagę i kiedy podjąć terapię SI?
5. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej i co dalej? Przykłady oddziaływań terapeutycznych w przedszkolu i szkole.
6. Usprawnianie integracji sensorycznej w codziennym życiu dziecka.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają i zrozumieją istotę nietypowych zachowań dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
  • nabędą podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania w pracy terapeutycznej elementów metody SI
  • wzbogacą warsztat pracy w ćwiczenia integracji sensorycznej, które można wykorzystać na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Łobuziak czy cicha myszka? Niegrzeczne czy niezgrabne? –dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content