Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Metody aktywizujące i motywujące na zajęciach szkolnych

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 66
Metody aktywizujące i motywujące na zajęciach szkolnych

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • nauczyciele świetlic szkolnych
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Nowe spojrzenie na motywację.
2. Metoda SDT (teoria autodeterminacji).
3. Metody i techniki motywujące i angażujące uczniów do pracy w szkole i w domu.
4. Stare i nowe metody aktywizujące w praktyce.
5. Recepta dla nauczyciela na „sukces” ucznia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przyczyny utraty motywacji uczniów do nauki
  • poznają nowoczesne techniki motywujące i angażujące uczniów
  • nabędą umiejętność zastosowania wybranych technik w praktyce szkolnej.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Metody aktywizujące i motywujące na zajęciach szkolnych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content