Temat szkolenia

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 10

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych
  • nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
  • nauczyciele specjaliści
  • pedagodzy specjalni
  • wychowawcy klas

Zakres treści

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju – aktualne przepisy prawa oświatowego.
2. Zadania nauczycieli, wychowawców, specjalistów, a tym pedagogów specjalnych w zakresie wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom.
3. Specyficzne trudności w uczeniu się, specjalne potrzeby edukacyjne, indywidualne potrzeby rozwojowe – jak je rozpoznać?
4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom przez nauczycieli specjalistów i pedagoga specjalnego.
5. Podnoszenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom, rodzinom – przykłady działań, organizacja i realizacja oraz ocena i dokumentowanie.
6. Zwiększanie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i rodzinom przez zespoły nauczycieli i specjalistów, z którymi współpracuje pedagog specjalny oraz przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają aktualne przepisy prawa oświatowego regulujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • poznają zadania związane z udzielaniem wsparcia dzieciom, uczniom i rodzinom
  • poznają zasady dobrej współpracy ze specjalistami, innymi nauczycielami, rodzicami i instytucjami, które zajmują się działaniami na rzecz dzieci i rodzin
  • doskonalenie umiejętności udzielania pomocy i wsparcia dzieciom, uczniom z problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi i społecznymi oraz ich rodzinom.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content