Temat szkolenia

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 10
Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych
  • nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
  • nauczyciele specjaliści
  • pedagodzy specjalni
  • wychowawcy klas

Zakres treści

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju – aktualne przepisy prawa oświatowego.
2. Zadania nauczycieli, wychowawców, specjalistów, a tym pedagogów specjalnych w zakresie wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom.
3. Specyficzne trudności w uczeniu się, specjalne potrzeby edukacyjne, indywidualne potrzeby rozwojowe – jak je rozpoznać?
4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom przez nauczycieli specjalistów i pedagoga specjalnego.
5. Podnoszenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom, rodzinom – przykłady działań, organizacja i realizacja oraz ocena i dokumentowanie.
6. Zwiększanie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i rodzinom przez zespoły nauczycieli i specjalistów, z którymi współpracuje pedagog specjalny oraz przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają aktualne przepisy prawa oświatowego regulujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • poznają zadania związane z udzielaniem wsparcia dzieciom, uczniom i rodzinom
  • poznają zasady dobrej współpracy ze specjalistami, innymi nauczycielami, rodzicami i instytucjami, które zajmują się działaniami na rzecz dzieci i rodzin
  • doskonalenie umiejętności udzielania pomocy i wsparcia dzieciom, uczniom z problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi i społecznymi oraz ich rodzinom.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content