Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 14
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030.
2. Podstawy programowe kształcenia branżowego w kontekście wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
3. Formy współpracy szkoły z pracodawcami.
4. Możliwości organizacji pracy szkoły w kontekście wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
5. Rola nauczycieli przedmiotów zawodowych w aspekcie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają cele, obszary priorytetowe i elementy kluczowe Zintegrowanej Strategii Umiejętności
  • poznają formy współpracy szkoły z pracodawcami w kontekście doskonalenia systemu kształcenia zawodowego
  • pogłębią swoją wiedzę z zakresu organizacji pracy szkoły w kontekście wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content